கர்ப்பக்காலத்தில் மீன் எண்ணெய் உட்கொள்வதில் இத்தனை நன்மையா?

49

கர்ப்பக்காலத்தில் மீன் எண்ணெய் வில்லைகளை உட்கொள்வதில் பல நன்மைகள் ஏற்படுவதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
குறிப்பாக கருவில் உள்ள குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வாமை நோய்களை மீன் எண்ணெய் உட்கொள்வதன் மூலம் தவிர்க்க முடியும் என தெரிவிக்கின்றனர்.
லண்டன் இம்பிரியல் மருத்துவ கல்லூரியின் ஆய்வாளர்களினால் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் மூலம் இந்த விடயம் தெரியவந்துள்ளது.
மீன் எண்ணெயில் ஒமெகா 3 என்னும் விசேட வகையான கொழுப்புச் சத்து காணப்படுகின்றது எனவும் இது குழந்தையின் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பிரித்தானியாவில் 20 பிள்ளைகளில் ஒருவருக்கு உணவு ஒவ்வாமை நோய் ஏற்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

You might also like
error: Alert: Content is protected !!
Now Playing:
Loading ...