அவுஸ்திரேலியாவில் பண்டைய கால பாரிய சூறாவின் பல் திருட்டு

42

அவுஸ்திரேலியாவில் பண்டைய கால பாரிய சூறா ஒன்றின் பல் களவாடப்பட்டுள்ளது.
அவுஸ்திரேலியாவின் உலக உரிமை பிரதேசமொன்றில் இவ்வாறு பல் காணாமல் போயுள்ளது.
இந்தப் பல் சுமார் எட்டு சென்றிமீற்றர் நீளமானது என தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேற்கு அவுஸ்திரேலியாவில் தேசிய பூங்காவொன்றில் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பல் களவாடப்பட்டுள்ளது.

2.6 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக இந்த சுறா மீன் உயிர் வாழ்ந்திருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது.
வேண்டுமென்றே திருடர்கள் இந்த பல்லை களவாடிச் சென்றுள்ளனர் என அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்த வகை மீன் 18 மீற்றர் வரை நீளமானவை எனவும், 100 தொன் எடையுடையவை எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த வகை மீன்கள் ஐரோப்பா, ஆபிரிக்கா மற்றும் அமெரிக்க கடற் பரப்பில் வாழ்ந்துள்ளன.

You might also like
error: Alert: Content is protected !!
Now Playing:
Loading ...