பிரகாசமான சூரியனின் வியத்தகு இருண்ட பகுதிகள்

37

சூரியனின் இருண்ட பகுதிகள் சுழலுவதனால் பாரிய தீப் பிழம்பு உருவாதாக ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். சூரியன் சுழலும் போது இருண்ட பகுதிகளுக்கும் காந்தபுலங்களுக்கும் இடையிலான செயற்பாட்டினால் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சூரியனில் உருவான பாரிய சூரியப் பிழம்பு உருவானதாக இங்கிலாந்தின் மத்திய லாங்ஷயார் பல்கலைக்கழக ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தின் சூரிய இயக்க கண்காணிப்பு கருவியின் மூலம் சூரியப் பிழம்பு தொடர்பில் ஐந்து நாட்கள் அவதானிக்கப்பட்டுள்ளன.
சூரியன் சுழலும் போது இருண்ட பகுதிகளின் இயக்கப்பாட்டினால் கடந்த பெப்ரவரி மாதம் பாரிய சூரியப் பிழம்பு உருவானதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
சன்ஸ்பொர்ட்ஸ் அல்லது சூரியனின் இருண்ட பகுதிகளினால் காந்தப்புல சக்தி உருவாவதாக ஆய்வாளர் டேனியல் பிறவுண் தெரிவித்தார்.

இலாஸ்டிக் பேன்ட் ஒன்றை வளைப்பதனைப் போன்று சூரியனின் காந்தப் புல பகுதிகளும் வளையக் கூடியவை என அவர் குறிப்பிட்டார்.
இலாஸ்டிக் பேன்ட்களை கைகளினால் இழுப்பதன் மூலம் அந்த பேன்ட்களில் விசை சேகரிக்கப்படுவதாகவும் அவற்றை விடும் போது சக்தியுடன் செயற்படுவதாகவும், இதனையொத்த செயன்முறையே சூரியனின் இருண்ட இடம்பெறுவதாக அவர் தெரிவித்தார். சூரியன் சுழலும் போது இருண்ட வலயங்களில் சக்தி சேமிக்கப்பட்டு அவை காந்தப்புல சக்திகளுடன் மோதும் போது பாரிய ஒளியுடன் தீப் பிழம்பாக உருவெடுப்பதாக அவர் தெரிவித்தார்.
கடந்த ஏப்ரல் மாதம் 20ம் திகதி வேல்ஸில் றோயல் வானியல் பேரவையின் தேசிய வானியல் கூட்டத்தில் பிறவுண் இந்தத் தரவுகளை வெளியிட்டார்.
பெப்ரவரி மாதம் 14ம் திகதி இரவு 8.50 மணியளவில் சூரியப் பிழம்பு ஏற்பட்டதாகக் குறிப்பிட்டார்.
க்ளாஸ் எக்ஸ் ரக சூரியப் பிழம்புகளே மிகவும் வலுவானவை எனவும், இந்த வகை பிழம்புகளே பெப்ரவரி 14ம் திகதி பதிவானதாகவும் தெரிவித்தார்.

You might also like
error: Alert: Content is protected !!
Now Playing:
Loading ...